studioCORS

Werkwijze

studioCORS ontwerpt niet vanuit een vooropgezet idee, stijl of vormgeving, maar gaat voornamelijk uit van de potenties van de 'plek', de Genius Loci en conceptuele/communicatieve kanten van de opgave.
Hierbij onderzoeken en ontwerpen we door alle schaalniveau's heen en zijn steeds op zoek naar verrassende, integrale concepten.
Binnen het ruimtelijk ontwerp neemt het 'beplantingsadvies' een belangrijke plaats in, hier verwijzen we naar de landschappelijke context om zo in de tijd contemplatieve, betekenisvolle plekken vorm te kunnen geven.

Trefwoorden zijn : Flow, Self-Similarity, Fragmentation, Random, Fluidity, Mimicry, Aging, Disruption, Synchronicity, Change, Framing, Structure en Genius Loci.