studioCORS

Home

studioCORS is een onafhankelijk ontwerp- en adviesburo.
Op projektbasis werken we intensief samen met experts op het gebied van architektuur, stedenbouw, bosbouw, ecologie, civiel
e techniek, planologie, industriële vormgeving en beeldende kunst..
We begeleiden projekten van ontwerp tot en met de realisatie en geven ook adviezen voor beheer.

studioCORS werkt in opdracht van rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden, water- en recreatieschappen, gezondheidszorg, projectontwikkelaars, bedrijven en particulieren.